четверг, 28 января 2016 г.

Використання хмарних технологій на уроках географії

В сучасному світі відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій, які проникають у всі сфери життя людини. Те, що ще учора було прогнозами фантастів, сьогодні стає реальністю. І, звичайно, розвиток технологій не міг оминути освітню галузь.
Удосконалення процесу навчання шляхом використання інноваційних технологій сприяє модернізації освіти в цілому та її переходу на якісно новий рівень.
На загальному фоні розвитку інформаційних технологій відбувається впровадження їх у навчально-виховний процес, який починається з підключення шкіл до глобальної мережі Інтернет, а надалі підтримується появою різноманітних гаджетів, які можна ефективно використовувати у навчанні.
Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, оптимальним рішенням проблем, пов’язаних із стрімким розвитком комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення є розбудова єдиного інформаційного простору та впровадження у навчально-виховний процес «хмарних технологій»[1].

Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи потужності віддаленого сервера [2].
Отже, для застосування хмарних технологій потрібно розмістити матеріал на сервері у вільному доступі і надалі будь-який користувач, який має доступ до Інтернету може переглянути матеріал або виконати потрібне завдання.
Використання хмарних технологій  направлене на співпрацю у мережі, розвиток критичного мислення та рішення поставлених задач та проблем, доступ до інформації та аналіз, розвиває допитливість та уяву, креативність та адаптованість до сучасності.

Під час проведення уроків та у позаурочній діяльності використовую різні можливості ІТ -технологій. Особливе місце в роботі посідають Google сервіси:

  • Blogger - сервіс для ведення блогів. Більше року працює блог Вивчаємо географію - пізнаємо світ, в якому розміщую матеріали для підготовки учнів до уроку, додаткові відомості з предмету або цікаву інформацію, завдання для перевірки знань. Таким чином, підтримую зв'язок з учнями та допомагаю у   підготовці до уроку.
  • Google+ - це соціальна мережа, яка дозволяє знайти однодумців серед користувачів Google.
  • Google Drive - це безкоштовне хмарне сховище даних, за допомогою якого можна зберігати інформацію і в будь-який момент використати її та поділитися з іншими користувачами.
  • Географія - це наука, яка потребує візуального ознайомлення, тому в нагоді стає сервіс Google Maps [4], в якому можна створити панораму, так звану "віртуальну подорож світом".
  • YouTube - це відеохостинг, використання якого активізує пізнавальні процеси учнів.
  • Google форми - це платформа для створення будь-яких тестів, анкет та вікторин [3].
Окрім сервісів Google, використовую можливості сайтів:

  • LearningApps.org - сервіс для створення вправ для перевірки та закріплення знань [3]. Перевага LearningApps в тім, що школярі виконують завдання і граючись навчаються. 
  • Simpoll - онлайн опитувальник [3]; 
  • ThingLink - це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні плакати, так звані, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери [4]. Ці плакати дозволяють учням вдома повторити вивчений матеріал та дізнатись нову інформацію.
  • Glogster - інтерактивний мультимедійний плакат [4].
Основна ідея використання інтерактивних завдань полягає в тому, що учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів.

На мою думку, за умов використання різнопланових ІТ створюється така атмосфера в класі, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, налаштовує на продуктивну працю. Зручність використання хмарних технологій забезпечується спонуканням учнів до самостійної роботи вдома та в можливості керувати цією роботою на відстані вчителем.